Kadrovska služba i obračun plata

Administracija ljudskih resursa je do izvesne mere rutinski posao koji može biti intezivan, u zavisnosti od trendova u industriji i poslovnih okolnosti. Sledeći izazov je konstantna prisutnost promena u zakonu i regulativama o radu. OMS grupa administrira navedene kritične, mada ne i ključne, aktivnosti za Vas, tako da Vi možete da se fokusirate na strateške inicijative u domenu ljudskih resursa.

Administracija kadrovske službe

Nema potrebe da se bavite rutinskim poslovima. Ipak, potreban Vam je partner od poverenja kako biste imali kompatibilnost. Mi postavljamo, održavamo i ažuriramo podatke o zaposlenima, u skladu sa radnim zakonodavstvom i Vašim internim regulativama. U istovreme, održavamo i ažuriramo podatke zaposlenih u menadžment sistemu ljudskih resursa. Osiguravamo usklađenost Vaše kompanije sa radnim zakonodavstvom i zahtevima, bez obzira da li upošljavate nove radnike, postavljate ih na nova radna mesta ili zaposleni odlaze iz Vaše kompanije. Imaćete koristi iz našeg praktičnog iskustva i na taj način izbeći ćete zamke i kompleksnost zakona.

Obračun plata

Konstantno pratimo promene u zakonskim regulativama koje se odnose na plate, uključujući doprinose za socijalno osiguranje i poreze na dohodak zaposlenih. Sa OMS grupom imaćete efikasan obračun plata, a zakonski i rizik usklađenosti biće umanjeni. Razumemo potrebu za fleksibilnošću i reagovanje na promene u poslednjem trenutku, kao i zahteve za formiranje nove vrste naknade. Na raspolaganju su Vam naš specijalista i menadžer za plate, koji su Vaš direktni kontakt sa OMS grupom sve vreme trajanja naše saradnje.

Naša standardna ponuda usluga iz oblasti obračuna plata je:

U zavisnosti od potreba Vaše kompanije, možemo Vam pružiti dodatne usluge u domenu obračuna plata.

On-line portal ljudskih resursa

Nudimo Vam outsourcing usluge poslova platnog spiska u kombinaciji sa online portalom ljudskih resursa. Pomoću online portal ljudskih resursa prikupljanje, procesuiranje I vođenje podataka iz oblasti ljudskih resursa i platnog spiska je pojednostavljeno uz omogućen online pristup podacima 24/7.